คาปาซิเตอร์ CLMD63 75/80KVAR at 400/415V ABB

25,500.00 บาท

คาปาซิเตอร์ CLMD63 75/80KVAR at 400/415V ABB

25,500.00 บาท