คาปาซิเตอร์ CLMD43 20/22KVAR at 400/415V ABB

8,360.00 บาท

คาปาซิเตอร์ CLMD43 20/22KVAR at 400/415V ABB

8,360.00 บาท