คาปาซิเตอร์ CLMD83 100/110KVAR at 400/415V ABB

33,600.00 บาท

คาปาซิเตอร์ CLMD83 100/110KVAR at 400/415V ABB

33,600.00 บาท