คาปาซิเตอร์ CLMD53 45/50KVAR at 400/415V ABB

15,750.00 บาท

คาปาซิเตอร์ CLMD53 45/50KVAR at 400/415V ABB

15,750.00 บาท