คาปาซิเตอร์ CLMD53 30/32KVAR at 400/415V ABB

10,600.00 บาท

คาปาซิเตอร์ CLMD53 30/32KVAR at 400/415V ABB

10,600.00 บาท