คาปาซิเตอร์ CLMD63 60/65KVAR at 400/415V ABB

20,690.00 บาท

คาปาซิเตอร์ CLMD63 60/65KVAR at 400/415V ABB

20,690.00 บาท