คาปาซิเตอร์ CLMD53 40/43KVAR at 400/415V ABB

13,700.00 บาท

คาปาซิเตอร์ CLMD53 40/43KVAR at 400/415V ABB

13,700.00 บาท