คาปาซิเตอร์ CLMD-63 50/54KVAR at 400/415V ABB

15,950.00 บาท

คาปาซิเตอร์ CLMD-63 50/54KVAR at 400/415V ABB

15,950.00 บาท